Hej. Efter mycket synpunkter har sidan tagits bort. Du kan finna alla uppgifter om
Odensvi pa Google maps eller pa Eniros karta. Pa
Eniro kan du aven fa fram alla GPS-koordinater.