Sida 1 om

SAGOR och SÄGNER


från

ODENSVI Socken

En gammal bygd har gamla sägner


Odensvi ligger i nordöstra Småland.

Uppdaterad 2014-11-23

Sida 2 om sagor och sägner 

Sida 3: "Häxor" i Odensvi

Historier från Odensvi Ny sida 2003-01-05

Gillar du denna sida bör du besöka Folksagor från Tjörn

Några tips på läsvärda böcker om bygden och om svunna tider:

·         Boken om Tjust : Ada Rydström (en serie böcker)

·         Hallingebergsboken

·         Tjustkrönika : Valentin Pettersson

·         Förtjust i Tjust : Åsa Frosterud-Jägerhorn

·         Torparna, Byborna, Sockenborna : Ivan Svanström

·         Det Odensvi jag minns : Hans Nilsson (begränsat antal ex)

·         Pennorna (hel serie)

·         Litteratur om Tjust : Bengt Hjord (Detta är ett lexikon som berättar var du kan finna mer information om Tjust

Kom gärna med fler tips

 

Kyksjöns öar Drakgrottan   (verision 1)
Möckelkullen Drakgrottan   (verision 2)
Gubben Grönrock Drakgrottan   (verision 3)
Mårtens gryt Gammeltrollets fisksoppa
Mäster Nils Kärleksdrycker

Kärleksdrycker

 

    Di trodde att om di tog en ormgadd och lade den i något, som di kunde få den di ville ha att äta upp, så skulle det väcka kärlek.  Jag kommer ihåg en historia, när jag var barn.

    Det var en flicka i Mulesta, som hette Tiolin. Så var det en dräng i Kvigesta, som hette Axel, di var fästfolk. Men så börja Tiolin att dra sig ifrån. Axel kom en kväll och träffas. Då hade han ett äpple, som han gav till Tiolin, men hon misstänkte något, så hon åt ej upp-et. När hon gick förbi svinstia, kasta hon äpplet till svinen. Det var en so, som åt upp-et. När Axel kom sedan och gick förbi svinstian, var det en so skulle över stängslet ut till Axel.

 

Nedtecknat av Axel Hjort, Sandhem Karrum, Odensvi 1960-03-25

 

Odensvi kyrka ligger vid en örik sjö,
strax intill reser sig en stor moränkulle, Möckelkullen.

Kyrksjön

Ett jättepar roade sig med att gräva upp en kulle bredvid Kyrksjön, Möckelkullen. Det blev djupa spadtag och ur marken uppstod den grop som idag kallas för Eneby göl. När Möckelkullen var uppgrävd roade sig jättarna med att kasta ut några spadtag i Kyrksjön. Jättefar tog ett stort tag och kastade det långt bort mot Odensviholmslandet. Det blev Storö.

Jättekvinnan ville också tävla och kastade även sitt spadtag ut i sjön. Men det blev inte så stort och inte kunde hon kasta det så långt heller. Det blev Lillön.

Men jätteparet hade också ett par barn som ville pröva sin styrka. De var lika starka, tog lika stora tag och kastade lika långt. Så kom de små Sällskapsöarna till.

 

Möckelkullen

En bonde från Fröö var ute på sjön och fiskade. Då fick han se ett stort fartyg komma seglande från Rödgrindsviken. Förskräckt kastar han sina fiskedon i sjön och ror allt vad han orkar mot land. Han kom lagom undan för den mystiska farkosten, som styr mot Ginebäck och rätt in i Möckelkullen. Bonden hann med att se att den höga kullen stod på silverpelare.

 

Gubben Grönrock


Odensviborna kristnades så småningom och en kyrka skulle byggas på Havets mo. Men det som byggdes på dagen rev trollen ned på natten. Då kom man överens om att binda för ögonen på ett par vita tvillingstutar, fästa en stock byggnadsvirke vid dem och låta dem knega iväg. Där stutarna stannade skulle en ny kyrka kunna byggas. Stutarna stannade på den plats där kyrkan idag ligger och där blev man inte störd av trollen.

När kyrkan var färdig var församlingen utfattig och hade inga pengar till kyrkklocka. Borta i Härtsberg bodde en jätte "som var rik som ett troll". Han kallades "Gubben Grönrock". Dit gick nu församlingsborna och bad att få låna pengar. Det fick de och kyrkklockan kunde gjutas och alla var nu nöjda.

Men Grönrock ville snart ha tillbaka sina pengar, och när man inte kunde betala tillbaka dem så fort som jätten ville så blev han vred. Han gick upp i klockstapeln, tog klockan och kastade den långt ut i Kyrksjön. På det djupaste stället mellan Prostgården och Odensviholm lär den ligga än idag. Många försök att fiska upp den har misslyckats. Man har haft den uppe i vattenytan men aldrig kunnat vara tysta i glädjen över att få tillbaka den.

Detta var nämligen förutsättningen för att räddningsföretaget skulle lyckas. Med brus och dån har den sjunkit mot djupet igen.

Dessa sägner är hämtade ur boken "Tjustkrönika" av Valentin Peterson.

 

Mårtens gryt


För länge sedan kom där en dräng, som tog sig anställning i Karrums by. Efter en tid framkom dock att denna dräng vid namn Mårten, var fredlös, eftersom han vid ett tidigare tillfälle hade dräpt en man. Att vara fredlös betydde att vem som helst kunde dräpa honom, utan att bli straffad. Dessutom fick man som fredlös ej umgås med andra.

Nu var det så att bondens dotter och Mårten hade funnit tycke för varandra, och hon tog med honom ut i skogen. Mårten fick bo under ett flytblock i skogen, och jäntan försåg honom hela tiden med mat. Efter ett år (ev.två) utlystes i Sverige allmän amnesti för alla fredlösa. Detta betydde att Mårten kunde lämna sitt gryt och slå sig samman med sin kära, som under denna period hade blivit gravid.

En lokal berättelse som jag nedtecknat
Mårtens gryt finns markerat och passeras av tjustleden, inte långt från Karrum.

 

En andra verision av: Mårtens Gryt

 

      Mårtens Gryt. Dä ligger på gränsen mella Karrum å Ogsta. Dä va en tjuv, som hette Mårten, som bodde där. Han bodde där, nedergång unner å flyttblock övanpå. Di to-n, när han sov. Han hade bå yxer å bössa. Han vart dömder te döden i gamle byn å avrätted vi Stegla va avrättningsplassen då. Dä hende i början å 1800 talet, så dä ä sant.

 

Nedtecknat av Axel Hjort, Sandhem Karrum, Odensvi 1960-01-14

 

 bdsred.gif (944 bytes)

 

Drakgrottan


Vid gården Näset finns en grotta vid namn Drakgrottan, där Båtsman Fröling en gång varit på "Drakjakt". Han berättade själv historien:
Han hade själv sett draken flera gånger, när den hade solat sig utanför grottan. Fröling hade planer på att fånga den, för att sedan kunna visa upp den på Vimmerby marknad, och hade därför själv snickrat ihopp en fälla. Draken var stor som ett "saluve´s-trä", alltså ca 3 fot lång och blåste genom nosen, så att det hördes lång väg. Flera gånger hade han och hans medhjälpare lyckats smyga sig på draken, men alltid hade deras planer misslyckats, vilken han tillskrev assistentens brist på sinnesnärvaro.
Nedskrivet av Hans Nilsson i skriften: - Det Odensvi jag minns -.

bdsred.gif (944 bytes)

en annan verision lyder:

Grottöppningen i bergsmassivet kan vara så där två meter i höjd och hälften så bred. Och från dess svarta innandöme djupt nere drar en kall källarluft oss till mötes, alldeles som framför stollgången till gamla järngruvor.
-Där på stenplattan, utanför ingången brukade draken ligga och sola sig,förklarade vår ciceron -men aldrig hörde man att han rörde någon människa eller något djur här i gårdarna och torpen, så det är antagligt att han "slank" ner i sjön när han skulle proviantera...
Då var emellertid grottan betydligt djupare än nu för tiden. Alla de där stora stenblocken får man hasa sig över när man skall gå ned i den, ty de ligger över den djupaste klyftan neråt djupet.
Klockaren Hornvall var mycket intresserad av minnesmärken och egendomligheter i naturen, och en dag kom han opp till grottan och praktiserade sig ner i den.
Det hände ca 1885 , och när Hornvall återkom till dagsljuset, var han alldeles kritvit i ansiktet och hela karlen skakade och skalv som ett asplöv. Vad han hade skådat där nere fick ingen människa veta, men så mycket antydde han emellertid, så man förstod att det var något särdeles hemskt - kanske ett vidunderligt kadaver eller dylikt, och det var efter detta som stenblocken vältrades ner...
- Si draken, han va som ett saluve´s-trä te längden, å krälede å kröp gjorde han som e ödle...
En sommar innan Hornvall var där hade man gjort försök att fånga in honom. Båtsman Fröling var det som stod för den saken och en kompanjon hade han skaffat sig. Som verktyg beställde han en stor tång hos gårdssmeden, och när de sedan fångat in draken var det meningen att förevisa honom på marknaderna i Locknevi, Getterum, Vimmerby och Västervik och vad de nu hette. Både länge och väl lågo de båda kumpanerna på utkik häroppe och i början var de inte tillräckligt tysta, ty det dröjde ganska länge innan draken kröp fram. Nosen vädrade ivrigt och ögonen glimmade kallt och hårt när han kände frejden efter de båda karlarna. Och han fräste ilsket och spottade fragda lång väg omkring sig.
Men de baxade minsann inte för detta, utan Frölings kompanjon som hade hand om tången, hasade sig fram så pass långt att han kunde knipa honom i nacken med den. Och i samma ögonblick blev det ett förfaseligt liv och leverne här utanför. Draken fräste och snodde med stjärten, och Kalle, han som höll i tången och bände som den värste hammarsmed vid sin härd.
Fröling ,som rusat opp och skyndat fram för att hjälpa till, förstod nu att det var stört omöjligt att behålla honom i tångens gap. Borta i skymundan hade de ett tjärbloss instucket i en skreva, att ha till hands ifall det skulle gälla en skyndsam nedfart i grottan. Han visste ju att elden var alla vilda djur skygga för och nu ville han med detta hindra draken att kasta sig över dem, när han klarat sig loss. Fröling skyndade sig fram med sitt tjärbloss, och i ivern kastade han det rätt över nosen på draken, som vred till så att Kalle for över ända och släppte tången. Det tog inte många minuter för draken att rusa ner i sin håla och där stod de båda karlarna och tittade på varandra, medan kallsvetten rann, och det enda de hörde var ett dovt muller nerifrån grottan där han försvunnit.
Det blev sålunda inget marknadsnöje av den draken, och frågan är väl om det inte var Frölings tjärbloss som tog knäcken på honom, ty efter den expeditionen har ingen människa någonsin sett till honom mera.

Denna sägen finns med i boken "Pennorna" årgång 1960.

bdsred.gif (944 bytes)

en tredje verision lyder:

Min svärfar, som ä hemma i Odensve Socken omtalar, att vid Näset, utmäd Tyn, är en röfverkula, som både jag och många hafva sitt. Der skulle förr hafva bott röfvare, hur många, det är obestämt. En dag gek bönderna på gärdet i Fallvik å slo. Så kom röfvera å tackade dem för di har fått bott der i sju år, men di sade, att di inte hade gjort dem något onnt mer än di hade stullat en fåra ifrån dem, å det bad di om förlåtelse för. Di sade, att di inte ville bo der längare, för Odensve kyrkklåckor var så skarpe, di tålte inte å höra dem.
Det har varit en klåckare i Odensve, som hette Hornvall. (Om det har varit af den Hornvalle-slägten, som nu är, vet jag ej.) Han reste till röfvare-kulan å geck ner deri. Han var nere så djupt, så han horde vattnet i sjön blaske öfver sig. (Det är minst 30 famnar öfver sjön ingången är.) Han fannt en dörr. Den skulle han ypna, men då var det, som han hade hört en hunn mårra der innom. Han blef rädd å geck upp igen. Han trode sig, när han geck ner att finna både guld å selfver der nere, hade han tortt sig att ypna dörra, så kan det nog hända, att der inte var så utan inne i rummet. Hornvall bestyrde, så hålan blef tilltäpt mäd några stene, så nu kan en blått gå ner omkring en 6 eller 7 alnar. Det är en trappsteg att gå ner på, fast det nu är förfallet mycke.

Eklund, 1883. Historien finns i Nordiska Museets Folkminnesarkiv

 

Gammaltrollets fisksoppa


Ola i Nätviken är rät i sina gärningar men krokig i sina ord. Men det beror inte därpå, att han kan tala om mer än andra, utan därpå, att han ser mer än andra.
-Det skedde i min ungdom, sa Ola, jag tog vinkel en eftermiddag och rodde ut till grundet, som ligger strax utanför Korpklinten på andra sidan viken. Jag hade just släppt ned och kände ett duktigt napp, då det skrällde till alldeles förskräckligt i berget framför mej, och då jag såg upp, varsnade jag en stor öppning liksom en dörr öppnats för en gång rakt in i berget.
Rädd blef jag, men jag var också nyfiken att se, hvad det skulle blifva af och därför satt jag kvar i båten ute på grundet. Så kom där först ett par gubbar, troll, förstår du, ut ur berget och buro mellan sig en stor blankskurad kopparkittel, som de fyllde till två tredjedelar med vatten, hvarefter de placerade den på ett par stenar alldeles i närheten. Rädd var jag , men mera nyfiken. Nå trollen vände så åter in i berget, men återkommo strax, den ene bärande en väldig fång ved, och den andre en fiskhåf. Den förre gjorde så upp eld under kitteln och den andre begynte håfva fisk ur sjön. För hvarje håftag hade han håfven full med fiskar, stora och små om hvarandra och alla tömde han i kitteln med småstenar, snäckor och annat slam, som följde med håfven upp från sjöbotten. När så braständaren fått elden i fart, gick han in i berget och hämtade en saltpåse, som jag tyckte, hvilken han också tömde i kitteln, som nu blifvit bräddfull och kokte och puttrade, så det mullrade långt ut åt sjön.
Jag trodde , att trollen skulle slå sig ned och äta, sedan fisksoppan blifvit färdig, och var nyfiken att få se, huru de skulle bära sig åt och så stannade jag kvar, oaktadt rädslan.
Ändtligen blef soppan kokt, kunde jag förstå, ty trollgubbarnansmakade af den, grinade belåtet och gingo in i berget.
Jag trodde de skulle hämta någonting att bära kitteln med, men strax kommo de åter ledande mellan sig en anskrämmeligt stor, okristligt tjock och riktigt mossgammal jättegubbe. Det var nog gammelfar själf, kunde jag begripa, han höll minst tio fots diameter i storcirkel och han sa någonting som lät likt en aflägsen åska. Gubben placerades på en stor flat sten, och så begynte de bägge smågubbarna att vrida om hufvudet på honom, så jag trodde meningen var att bringa honom om lifvet, men till min häpnad och ej lilla förskräckelse såg jag, att de endast skröfvo hufvudet af den oformliga kroppen och ställde det på marken bredvid. Därpå gingo de efter kitteln och stjälpte hela dess innehåll i jättegapet och så satte på hufvudet och skröfvo fast det igen. Där satt nu jättegubben och såg så innerligt nöjd och belåten ut, han klappade sig på magen och hela hans anlete skan af välbehag. Efter en stund ledde de in honom i berget, hvarefter de kommo ut och hämtade kitteln och fiskhåfven. När gubbarna så ingått, slogs berget igen med en skräll, och en skakning så att en stor sten, som låg där ofvanpå, stor som en halmdös, ramlade ned och kan ses än, där den ligger i sjölaggen.
Ja, du må tro´t om du vill, men så va dä i alla fall, sa Ola.

Signaturen ATS, Västerviks Veckoblad, 1 september 1916

(med tillstånd av Västerviks-Tidningen)

 

Mäster Nils


Mäster Nicolaus eller Nils, som namnet förkortades till, den femte prästen efter herr Peder, som ville förbli vid gammalt och fornt, och således var Dackes anhängare, bortsläpades härför av kungens folk och blev avrättad i Stockholm 1542.
Känner någon till mer om historien ? Mäster Nils finns omnämd i "Gods och Gårdar" samt i "Pennorna (1960)"

bdsred.gif (944 bytes)

 

 
 

 

 

Sammanställt av Per-Inge Linderson, Odensvi

Sida 2 om sagor och sägner

Tillbaka till...

Lindersons hemsida

 


 

 

Hör gärna av med E-mail till: Per-Inge Linderson.