MILSTOLPE / MILSTEN


Milstenarna Stolparna i Odensvi socken är gjutna skyltar med årtalet 1861. Milstenar
började sättas ut under drottning Kristinas tid på 1600-talet så kanske har
det funnits några äldre skyltar. Dessa vägmärken var en del i den s k gästgivareordningen
från år 1649. Gästgiverier, gårdar med övernattningsmöjligheter och mat,
och hästskjutsar skulle finnas längs vägarna och fanns bl.a. i Eneby. Milstenarna
visade den som utnyttjade skjutsarna hur långt han åkt och därmed vad passagerarna
skulle betala. Milstolparna här mäter avståndet från Kalmar slott enligt 1655 och 1737.

Genom den nya väglagen på slutet av 1800-talet upphörde kraven på milstolpar.

Milstolparna är fornminnen och därmed skyddade genom fornminneslagen


Här följer bilder på de stenar och fundament som jag funnit i Odensvi socken.

Enligt uppgifter från Janne Gustafsson är den milstolpen med fundament vid Havet helt borta.
Denna har varit placerad vid den tidigare vid Havets gate. Det borde dessutom
ha funnits ytterligare en milsten i trakten Löta - Strömstad.

Samtliga bilder där ej fotograf angivits är mina egna.

Per-Inge Linderson

Jonstorp, Odensvi

Kom gärna med komplement och upplysningar om detta mm

E-mail jonstorp@odensvi.com

Ellen Hill, Gransjö, Gällerstorp, Hysinge, Karrum, Kulla, Kvickhult, Mogrind,
Odensvi, Odensviholm,Ogestad, Smitterstad, Stockholm, Svenstorp, Tuna

 

KVICKHULT

Uppsatt på vägen mellan Odensvi och Blackstad. Ca 500m efter Källhagen  på höger sida (från Odensvi)

GPS punkter ca:   X: 6412000, Y: 1523077

 

KARRUM

 Precis vid Södergården i Karrum på vägen mellan Odensvi och Blackstad
finns denna stolpe på vänster sida (från Odensvi)

GPS punkter ca:    X: 6414151, Y: 1522384

 

TUNA

Belägen mellan Tuna och Annero på vägen mellan Blåskulla och Hjortstad, På höger sida från Odensvi. 

GPS punkter ca:    X: 6415382, Y: 1523707

 

 

OGESTAD

Stolpen är belägen strax efter den första avtagsvägen till Ogestad (från Odensvi). 
Belägen på väster sida

GPS punkter ca:   X: 6416883, Y: 1521957

 

 

 

ODENSVI

När man åker ut ur samhället mot Gamleby vägen står denna stolpe på höger sida.
Stolpen är belägen ca 50 meter efter församlingshemmet. 

GPS punkter ca:   X: 6419324, Y: 1521681

 

 

ODENSVIHOLM

Strax efter Odensviholm mitt emot Ekbacken står denna.
Stolpen står på vänster sida av vägen precis på vägkanten

GPS punkter ca:   X: 6420589, Y: 1521006


ELLEN HILL

Stolpen är belägen på den gamla Kisavägen mellan Kulla och Skälsgrind strax intill Ellen Hill.

OBS Vägen här är ej farbar med vanlig personbil, utan idag går Tjusleden förbi här på den tidigare riksvägen. 

GPS punkter ca:   X: 6421509, Y: 1519163

 

 

SVENSTORP

Denna milstolpe är den enda som är placerad utmed nuvarande sträckning av väg 135 

Om du åker mot Kisa från Odensvi finns skylten på vänster sida
alldeles efter grusvägen från Olstorp ansluter, före avfarten mot Svenstorp.

GPS punkter ca:   X: 6419802, Y: 1517556

 

 

GRANSJÖ - KILA

På vägen mellan Odensviholm och Smitterstad mellan Gransjö och Kila
innan avtagsvägen mot Hästerum. På vänster sida (från Odensvi)

GPS punkter ca:   X: 6419248, Y: 1523170

 

 

SMITTERSTAD

På vägen mellan Odensviholm och Smitterstad strax efter andra infarten till Norrgården i Smitterstad.
På vänster sida (från Odensvi)

GPS punkter ca:   X: 6417183, Y: 1524750

 

 

MOGRIND

När man åker gamla vägen förbi Mogring (från Odensvi) svänger man till
höger ca 30 meter innan nya vägen till Gamleby. Ca 50 meter upp på höger sida.
Endast stenfundamentet återstår, hela den gjutna skylten saknas.

GPS punkter ca:   X: 6420847, Y: 1523137

 

HAVET

Fundamentet är helt borta. Fotot visar den plats vid "Havets Gate" där stolpen avståndsmässigt borde varit placerad. Detta är också platsen enligt Fornsök.

GPS punkter ca:   X: 6421001, Y: 1522666

 

STOCKHOLM

Stolpen är belägen strax efter Stockholm (från Odensvi). Endast stenfundamentet återstår
samt den nedre delen av den gjutna skylten. Denna är avbruten i jämnhöjd med fundamentet.

GPS punkter ca:   X: 6423290, Y: 1522942

 

HYSINGE

Stenen är belägen ca100 meter före Hysinge
(från Odensvi) på vänster sida.

GPS punkter ca:    X: 6425454, Y: 1524035

 

 

GÄLLERSTORP

Gammal Milstolpe i ek. Mellan Gällerstorp och Bockrödsle.
Detta foto är taget av Carl-Axel Bröme, Ogestad, i Maj 1984. Jag har inte funnit denna stolpe när jag letat. 

KULLA

Detta är ingen milstolpe utan en rest trädskiva med inskrift om
vägskötselområde. Denna stolpe, gjord i ek, är inte original
utan en kopia av en äldre skylt som var rest på samma plats.

Denna finns på den gamla vägen mellan Skälsgrind och Kulla
närmare Kulla och finns på vänster sida (från Odensvi)

GPS punkter ca:     X: 6421090, Y: 1519700

 

RÖSSLE

Fin gammal vägskylt som visar avtagsvägen till Rötsla (Rössle).
Vägen mellan Odensvi och Möckelhult.


Per-Inge Linderson

Jonstorp, Odensvi

E-mail jonstorp@odensvi.com

            Andra sidor du bör besöka:
Sevärt i Odensvi
Jonstorp historien om en gammal småskola