od3.GIF (65422 bytes)

 

ODENSVI HEMBYGDSFÖRENING

INVENTARIER I MUSEET DEL 2

För att se kategori 1 - 5 klicka här

För närvarande ca 1150 st poster             

senast uppdaterad 2017-07-14  Per-Inge Linderson  

 

 

Följande kategorier finns (klicka på den för att komma direkt dit, gäller ej 1-5)

1. Byggnader     2. Jordbruk      3. Hantverk     4. Möbler      5. Hushåll     

6. Slakt      7. Tvätt    8. Vävning     9. Mått    10. Hygien     11. Fångst      12. Brandredskap      13. Vapen       14. Konst        

 15. Personligt    16. Sjukvård     17. Skomakeri      18. Textil       19. Böcker      20. Kartor      21. Kamera  22. Biodling    

      23. Instrument          24. Undervisning         25. Leksaker         28. Sport        29. Naturhistoria        30. Växter         31. Diverse 

 

KATEGORI

INVENTARIE NR / NAMN PLACERING

REGISTRERAT AV

 6. Slakt  6:1 Slaktmask Källarhus B
   6:2 Slaktmask Källarhus B
   6:3 Galge Källarhus B
   6:4 Slaktbänk Osäkert B
       
 7. Tvätt  7:1 Klappträ Källarhus  B
   7:2 Strykjärn Blåsekolle  B
   7:3 Strykjärn Fröö  B
   7:4 Klädnypor Källarhus  B
   7:5 Strykjärn Källarhus  B
   7:6 Mangelträ Källarhus  B
   7:7 Tvättvagga (Rurik) Källarhus  B
   7:8 Klappträ Källarhus  B
   7:9 Klappträ Källarhus  B
   7:10 Klapptavla Källarhus  B
   7:11 Laggat kärl Källarhus  B
   7:12 Strykjärnsfot Källarhus  B
   7:13 Tvättlina Källarhus  B
   7:14 Tvättbräda Källarhus  B
   7:15 Laggat kärl Fröö  B
   7:16 Tvättkorg Källarhus  B
   7:17 Klappträ Källarhus  B
   7:18 Stenmangel Källarhus  B
   7:19 Klappträ Källarhus  PiL
   7:20 Klappträ Källarhus  PiL
   7:21 Klappträ Källarhus  PiL
   7:22 Mangelträ Källarhus  PiL
 7:23 Tvättbräda Källarhus  B
       
 8. Vävning  8:1 Knäpphärvel Blåsekolle  B
   8:2 Spinnrock Blåsekolle  B
   8:3 Kardor Fröö?  B
   8:4 Ullsax Fröö?  B
   8:5 Ullsax Fröö?  B
   8:6 Ullsax Fröö?  B
   8:7 Sax Fröö?  B
   8:9 Skäktträ Fröö?  B
   8:10 Skäktträ Fröö?  B
   8:11 Skäktträ Fröö?  B
   8:12 Kardor Fröö?  B
   8:13 Ullhållare Fröö?  B
   8:14 Spolhållare Fröö?  B
   8:15 Vävstol Fröö?  B
   8:16 Spinnrock Fröö?  B
   8:17 Linrepa Fröö?  B
   8:18 Linbråka  Fröö?  B
   8:19 Varpa Fröö?  B
   8:20 Vävspröt Fröö?  B
   8:21 Varpa Fröö?  B
   8:22 Kräkla Fröö?  B
   8:23 Ullsax Fröö  B
   8:24 Ullsax Fröö?  B
   8:25 Ullsax Fröö?  B
   8:26 Linrepa Blåsekolle  B
   8:27 Sybaron Fröö?  B
   8:28 Bobinställning Fröö?  B
   8:29 Linbråka Fröö  B
   8:30 Linrepa Fröö?  B
   8:31 Linrepa Fröö?  B
   8:32 Vävstol Fröö  PiL
   8:33 Hållare Fröö?  PiL
   8:34 Kardbänk Fröö?  B
   8:35 Knapphålssax Fröö  B
   8:36 Stickor Fröö?  B
   8:37 Solvbräda Fröö?  B
   8:38 Vävsked Fröö?  B
   8:39 Vävsked Fröö?  B
   8:51 Bandvävstol Källarhus  PiL
  - - -
   8:53 Hålkortsbrickor Källarhus  PiL
   8:54 Bandgrind Källarhus  PiL
   8.55 Häckla Källarhus  PiL
   8.56 Häckla Källarhus  PiL
   8.57 Linbråka Källarhus  PiL
 8:58 Ullsax Källarhus  PiL
 8:59 Kardbänk Källarhus  PiL
 8:60 Rockhuvud Källarhus  PiL
       
 9. Mått  9:1 Betsman Källarhus  B
   9:2 Betsman Källarhus  B
   9:3 Kappe Källarhus  B
   9:4 Mått Källarhus  B
   9:5 Mått Källarhus  B
   9:6 Måttstock Källarhus  B
   9:7 Centilitermått Källarhus  B
   9:8 Decilitermått Källarhus  B
   9:9 Decilitermått Källarhus  B
   9:10 Kappe Källarhus  B
   9:11 Stop, Kanna Fröö  B
   9:12 Betsman Källarhus  B
   9:13 Betsman Fröö  B
   9:14 Alnmått Källarhus  B
   9:15 Vikt Loftbod NV  B
   9:16 Våg Loftbod NV  B
   9:17 Vikt 2kg Loftbod NV  B
   9:18 Vikt 10kg Loftbod NV  B
 9:19 Betsman Källarhus  PiL
 9:20 Betsman Källarhus  PiL
       
 10. Hygien  10:1 Resetoilett Ladugård  B
   10:2 Handfat Ladugård  B
   10:3 Nattkärl, Potta Blåsekole  B
   10:4 Spottkopp Blåsekolle  B
   10:5 Handkanna Frö  B
   10:6 Handfat Frö  B
   10:7 Locktång Ladugård  B
   10:8 Locktång Ladugård  B
   10:9 Nattkärl, Potta Blåsekole  PiL
       
 11.Fångst  11:1 Råttfälla Ladugård  B
   11:2 Ljuster Ladugård  B
   11:3 Vargsax Ladugård  B
   11:4 Mjärde Ladugård  B
   11:5 Fisknät Ladugård  B
   11:6 Fiskehåv Ladugård  B
   11:7 Angelskrok Ladugård  B
   11:8 Angelskrok Ladugård  B
   11:9 Långrevslåda Ladugård  B
   11:10 Fiskespö Ladugård  B
   11:11 Ryssja Ladugård  B
   11:12 Gäddsax Ladugård  B
   11:13 Flöte Ladugård  B
   11:14 Sänke Ladugård  B
   11:15 Båt, Ekstock Ladugård  B
   11:16 Eldkorg Ladugård  B
   11:17 Fiskekorg Ladugård  B
   11:18 Pimpelspö Ladugård  B
   11:19 Båt, Eka Ladugård  B
   11:20 Harskramla Ladugård  B
   11:21 Ljuster Ladugård  B
   11:22 Fiskehåv Ladugård  B
   11:23 Haspelvinda Ladugård  B
   11:24 Fiskespö Ladugård  B
   11:25 Fiskekorg Ladugård  B
   11:26 Isskopa Fröö  B
   11:27 Näthållare Ladugård  B
   11:28 Pimpelspö, angeldon, trådrulle, drag mm Ladugård  B
   11:29 Flöten och tyngder Ladugård  PiL
   11:30 Ryssja Ladugård  PiL
       
 12. Brandredskap  12:1 Brandspruta  Loftbod NV  
   12:2 Båtshake  Loftbod NV  B
   12:3 Brandspruta  Lada  B
   12:4 Brandspruta  Loftbod NV  B
   12:5 Brandyxa  Loftbod NV  B
   12:6 Båtshake  Lada  B
   12:7 Brandspruta  Fröö  B
   12:8 Skyddshjälm  Blåsekolle  B
       
 13.Vapen  13:1 Tvåhandssvärd  Annan plats  B
   13:2 Värja  Annan plats  B
       
 14.Konst  14:1 Tavla, Odensvi kyrka  Odensviholm förråd  B
   14:2 Tavla Kyrksjön  Odensviholm förråd  B
   14:3 Tavla Kulla Herrgård  Odensviholm förråd  B
   14:4 Tavla Blåsekolle o Loftbod  Odensviholm förråd  B
   14:5 Fotografi Öjastugan  Odensviholm förråd  B
   14:6 Tavla Rävspår  Odensviholm förråd  B
   14:8 Tuschteckning  Odensviholm förråd  B
   14:9 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:10 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:11 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:12 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:13 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:14 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:15 Pennteckning  Odensviholm förråd  B
   14:16 Geometrisk ritning  Odensviholm förråd  B
   14:17 Geometrisk ritning  Odensviholm förråd  B
   14:18 Geometrisk ritning  Odensviholm förråd  B
   14:19 Tryck  Odensviholm förråd  B
   14:20 Geometrisk ritning  Odensviholm förråd  B
   14:21 Ritning på stol o ur  Odensviholm förråd  B
   14:22 Tavla batik  Odensviholm förråd  B
   14:23 Tavla Gubben Grönrock  Odenskans  B
   14:24 Skolplanch  Odensviholm förråd  B
   14:25 Tavla Martin Luther  Fröö  B
   14:26 Tavla William Booth  Blåsekolle  B
   14:27 Tavla, Den gode Herden  Fröö  B
   14:28 Tavla Skyddsängel  Fröö  B
   14:29 Tavla, Landskap Odensviholm förråd  B
   14:30 Tavla Dalkulla Odensviholm förråd ?  B
   14:31 Väggbonad  Fröö  B
   14:32 Väggbonad  Fröö  B
   14:33 Väggbonad  Fröö  B
   14:34 Väggbonad  Fröö  B
   14:35 Gobeläng  Fröö  PiL
   14:36 Tavla, Jesus med törnekrona  Fröö  B
   14:37 Tavla, Man rökande pipa  Odensviholm förråd  B
 15. Personligt  15:1 Käpp  Blåsekolle  B
   15:2 Ränsel  Blåsekolle  B
   15:3 Väska  Fröö  B
   15:4 Resväska  Blåsekolle ?  B
   15:5 Käpp   Fröö  B
   15:6 Käpp  Blåsekolle  B
   15:7 Kritpipa   Fröö  B
   15:8 Kritpipa   Fröö  B
   15:9 Stövlar   Fröö  B
   15:10 Glasögon   Fröö  B
   15:11 Fickkniv  Blåsekolle  B
   15:12 Fickkniv  Blåsekolle  B
   15:13 Käpp   Fröö  B
   15:14 Käpp   Fröö  B
   15:15 Barnkängor  Fröö  B
   15:16 Hårarbete, armband  Fröö  B
   15:17 Hårarbete, smycke  Fröö  B
   15:18 Fickspegel   Fröö  B
   15:19 Glasögon   Fröö  B
   15:20 Glasögon   Fröö  B
   15:21 Botiner   Fröö  B
   15:22 Kors   Fröö  B
   15:23 Brosch  Fröö  B
   15:24 Glasögon  Fröö  B
   15:25 Halsband  Fröö  B
   15:26 Halsband  Fröö  B
   15:27 Fickur  Fröö  B
   15:29 Manschettknappar  Fröö  B
       
 16. Sjukvård  16:1 Förlossningstång  Ladugård  B
   16:2 Bäcken  Ladugård  B
   16:3 Sax  Ladugård  B
   16:4 Spruta  Ladugård  B
   16:5 Pump  Ladugård  B
   16:6 Injektionsspruta  Ladugård  B
   16:7 Injektionsspruta  Ladugård  B
   16:8 Vet. med. instrument  Ladugård  B
       
 17. Skomakeri  17:1 Skomakarsymaskin  Loftbod ÖV  B
   17:2 Arbetsbord  Loftbod ÖV  B
   17:3 Pall  Loftbod ÖV  B
   17:4 Hylla  Loftbod ÖV  B
   17:5 Sax  Loftbod ÖV  B
   17:6 Pincett  Loftbod ÖV  B
   17:7 Lästkrok  Loftbod ÖV  B
   17:8 Rasp  Loftbod ÖV  B
   17:9 Håltång  Loftbod ÖV  B
   17:10 Haktång  Loftbod ÖV  B
   17:11 Ringtång  Loftbod ÖV  B
   17:12 Lädersporre  Loftbod ÖV  B
   17:13 Raksyl  Loftbod ÖV  B
   17:14 Raksyl  Loftbod ÖV  B
   17:15 Ritsuppdragare  Loftbod ÖV  B
   17:16 Ritsuppdragare  Loftbod ÖV  B
   17:17 Hålpipa  Loftbod ÖV  B
   17:18 Kroksyl  Loftbod ÖV  B
   17:19 Ritsuppdragare  Loftbod ÖV  B
   17:20 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:21 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:22 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:23 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:24 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:25 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:26 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:27 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:28 Verktyg  Loftbod ÖV  B
   17:29 Verktyg för reffling  Loftbod ÖV  B
   17:30 Verktyg för reffling  Loftbod ÖV  B
   17:31 Rasp rak  Loftbod ÖV  B
   17:32 Rasp rund  Loftbod ÖV  B
   17:33 Rasp rund  Loftbod ÖV  B
   17:34 Skomakarkniv  Loftbod ÖV  B
   17:35 Krumkniv  Loftbod ÖV  B
   17:36 Krumkniv  Loftbod ÖV  B
   17:37 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:38 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:39 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:40 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:41 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:42 Trähandtag till fummel  Loftbod ÖV  B
   17:43 Syl  Loftbod ÖV  B
   17:44 Syl  Loftbod ÖV  B
   17:45 Verktyg för skära skåra för söm  Loftbod ÖV  B
   17:46 Verktyg för skära skåra för söm  Loftbod ÖV  B
   17:47 Handtag  Loftbod ÖV  B
   17:48 Syl  Loftbod ÖV  B
   17:49 Randavskärare  Loftbod ÖV  B
   17:50 Rasp  Loftbod ÖV  B
   17:51 Rasp  Loftbod ÖV  B
   17:52 Spritlampa  Loftbod ÖV  B
   17:53 Bryne  Loftbod ÖV  B
   17:54 Bryne  Loftbod ÖV  B
   17:55 Bryne  Loftbod ÖV  B
   17:56 Falsben  Loftbod ÖV  B
   17:57 Beck  Loftbod ÖV  B
   17:58 Klack  Loftbod ÖV  B
   17:59 Skomakareknivar  Loftbod ÖV  B
   17:60 Pappask med tacks sylarmm  Loftbod ÖV  B
   17:61 Sax  Loftbod ÖV  B
   17:62 Horn  Loftbod ÖV  B
   17:63 Borste  Loftbod ÖV  B
   17:64 Trådrulle  Loftbod ÖV  B
   17:65 Trådrulle  Loftbod ÖV  B
   17:66 Svinborst  Loftbod ÖV  B
   17:67 Etui  Loftbod ÖV  B
   17:68 Fingerborg  Loftbod ÖV  B
   17:69 Vax  Loftbod ÖV  B
   17:70 Reparationsståndare  Loftbod ÖV  B
   17:71 Fummel  Loftbod ÖV  B
   17:72 Svärtpulver  Loftbod ÖV  B
   17:73 Färgpulver  Loftbod ÖV  B
   17:74 Tacks  Loftbod ÖV  B
   17:75 Nubb  Loftbod ÖV  B
   17:76 Gummibeck  Loftbod ÖV  B
   17:77 Nitar  Loftbod ÖV  B
   17:78 Plåtask  Loftbod ÖV  B
   17:79 Skål för pligg  Loftbod ÖV  B
   17:80 Burk  Loftbod ÖV  B
   17:81 Skål för pligg  Loftbod ÖV  B
   17:82 Kartong med spik för gummiklackar  Loftbod ÖV  B
   17:83 Läst  Loftbod ÖV  B
   17:110 Pligg i kartong  Loftbod ÖV  B
   17:111 Pligg  Loftbod ÖV  B
   17:112 Klackläder  Loftbod ÖV  B
   17:113 Plattläder  Loftbod ÖV  B
   17:114 Präglat läder  Loftbod ÖV  B
   17:115 Sulläder  Loftbod ÖV  B
   17:116 Skinn  Loftbod ÖV  B
   17:117 Stövlar  Loftbod ÖV  B
   17:118 Stövelknekt  Loftbod ÖV  B
   17:119 Sadelmakarklämma  Loftbod ÖV  B
   17:120 Sulläder  Loftbod ÖV  B
   17:121 Bräda  Loftbod ÖV  B
   17:122 Klack  Loftbod ÖV  B
   17:123 Trådrulle  Loftbod ÖV  B
   17:124 Nålbrev med symaskinsnålar  Loftbod ÖV  B
   17:125 Nålbrev med symaskinsnålar  Loftbod ÖV  B
   17:126 Nålbrev med symaskinsnålar  Loftbod ÖV  B
   17:127 Nålträdare  Loftbod ÖV  B
   17:128 Klackjärn  Loftbod ÖV  B
   17:129 Hålpipa  Loftbod ÖV  B
   17:130 Hålpipa  Loftbod ÖV  B
   17:131 Sadelmakarklämma  Loftbod ÖV  B
   17:132 Reparationsståndare  Loftbod ÖV  B
   17:133 Skomakarsymaskin  Fröö  PiL
       
 18. Textil  18:1 Märkduk  Fröö  B
   18:2 Skänkduk  Fröö  B
   18:3 Sorgflor  Fröö  B
   18:4 Huvudkläde  Fröö  B
   18:5 Serveringsförkläde  Fröö  B
   18:6 Serveringsförkläde  Fröö  B
   18:7 Krage  Fröö  B
   18:8 Krage  Fröö  B
   18:9 Bindmössa  Fröö  B
   18:10 Trasmatta  Fröö  B
   18:11 Sängöverkast  Fröö  B
   18:12 Underklänning  Fröö  B
   18:13 Särk  Fröö  B
   18:14 Särk  Fröö  B
   18:15 Linneduk  Fröö  B
   18:16 Skjorta  Fröö  B
   18:17 Skjorta  Fröö  B
   18:18 Skjorta  Fröö  B
   18:19 Skjorta  Fröö  B
   18:20 Skjorta  Fröö  B
   18:21 Skjorta  Fröö  B
   18:22 Schalett  Fröö  B
   18:23 Gardin  Fröö  B
   18:24 Förkläde  Fröö  B
   18:25 Förkläde  Fröö  B
   18:26 Stoppväst  Fröö  B
   18:27 Stoppväst  Fröö  B
   18:28 Drällmönster  Fröö  B
   18:29 Drällmönster  Fröö  B
   18:30 Handduk  Fröö  B
   18:31 Bolstervar  Fröö  B
   18:32 Standar, Blåbands föreningen  Fröö  B
   18:33 Patrullmärke, Blåbands föreningen  Fröö  B
   18:34 Patrullmärke, Blåbands föreningen  Fröö  B
   18:35 Sveriges Flagga  Fröö  B
   18:36 Kostym  Fröö  B
   18:37 Duk  Fröö  B
   18:38 Vepa (Duk)  Fröö  B
   18:39 Duk  Fröö  B
   18:40 Dynvar  Fröö  B
   18:41 Örngott  Fröö  B
   18:42 Handduk  Fröö  B
   18:43 Handduk  Fröö  B
   18:44 Handduk  Fröö  B
   18:45 Lakan  Källarhus  B
   18:46 Överlakan  Fröö  B
   18:47 Lakan  Fröö  B
   18:48 Dyna  Fröö  B
   18:49 Lakan  Fröö  B
   18:50 Lakan  Fröö  B
   18:51 Örngott  Fröö  B
   18:52 Örngott  Fröö  B
   18:53 Kudde  Fröö  B
   18:54 Dynvar  Fröö  B
   18:55 Täcke  Fröö  B
   18:56 Blus  Fröö  B
   18:57 Skjorta  Fröö  B
   18:58 Nattskjorta  Fröö  B
   18:59 Livstycke  Fröö  B
   18:60 Långkalsonger  Källarhus  B
   18:61 Schal  Fröö  B
   18:62 Schal  Fröö  B
   18:63 Schal  Fröö  B
   18:64 Schal  Fröö  B
   18:65 Linnebyxor  Fröö  B
   18:66 Haklapp  Fröö  B
   18:67 Haklapp  Fröö  B
   18:68 Skjorta  Fröö  B
   18:69 Babyskjorta  Fröö  B
   18:70 Babyskjorta  Fröö  B
   18:71 Tröja  Fröö  B
   18:72 Tröja  Fröö  B
   18:73 Babybyxor  Fröö  B
   18:74 Byxor  Fröö  B
   18:75 Gördel  Fröö  B
   18:76 Slips  Fröö  B
   18:77 Kudde  Fröö  B
   18:78 Matta  Blåsekolle  B
   18:79 Rock  Fröö  B
   18:80 Nattskjorta  Fröö  B
   18:81 Benlinda  Fröö  B
   18:82 Sängöverkast  Blåsekolle  B
   18:83 Sängöverkast  Fröö  B
   18:84 Brudsärk  Fröö  B
   18:85 Brudsärk  Fröö  B
   18:86 Sorgband  Fröö  B
       
 19. Böcker  19:131 En fågelsommar i  Bergåkra  Odensviholm  B
       
 20. Kartor  20:1 Geometrisk karta  Fröö  B
   20:2 Sockenkarta  Odenskans  B
   20:3 Sverigekarta  Fröö  PiL
 21. Kamera  21:1 Kamera  Fröö  B
   21:2 Etui med linser  Fröö  B
   21:3 Etui med glasplåtar  Fröö  B
   21:4 Kassett  Fröö  B
   21:5 Stativ  Fröö  B
   21:6 Kopieringsram  Fröö  B
   21:7 Kopieringsram  Fröö  B
   21:8 Kopieringsram  Fröö  B
   21:9 Framkallningsskål  Fröö  B
   21:10 Kopieringsram  Fröö  B
   21:11 Kopieringsram  Fröö  B
   21:12 Kamera  Fröö  B
   21:13 Blixtaggregat  Fröö  B
   21:14 Blixtaggregat  Fröö  B
   21:15 Blixtaggregat  Fröö  B
   21:16 Exponeringsmätare  Fröö  B
   21:17 Kamera  Fröö  B
   21:18 Kamera  Fröö  B
   21:19 Kopieringsram  Fröö  B
   21:20 Kamera  Fröö  B
   21:21 Blixtaggregat  Fröö  B
   21:22 Plastflaskor för mörkrumsarbete  Fröö  B
   21:23 Framkallningsskål  Fröö  B
   21:24 Kamera  Fröö  B
   21:25 Kamera med väska  Fröö  B
   21:26 Bälg  Fröö  B
   21:27 Kamera  Fröö  B
   21:28 Framkallningsdosa  Fröö  B
   21:29 Fotopapper i kartong  Fröö  B
   21:30 Fotopapper i kartong  Fröö  B
   21:31 Fotopapper i kartong  Fröö  B
   21:32 Filter i etui  Fröö  B
   21:33 Gulfilter  Fröö  B
   21:34 Pincett  Fröö  B
   21:35 Vattenavstrykare  Fröö  B
   21:36 Vattenavstrykare  Fröö  B
   21:37 Kompaktkamera  Fröö  B
   21:38 Kavel  Fröö  B
   21:39 Objektiv  Fröö  B
   21:40 Försättslinser  Fröö  B
       
 22: Biodling  22:1 Bikupa med tillbehör  Hembygdsparken  B
   22:2 Bikupa med tillbehör  Hembygdsparken  B
   22:3 Rökpust  Loftbod NV  B
   22:4 Rökpust  Loftbod NV  B
   22:5 Skyddshuva  ?  B
       
 23. Instrument  23:1 Grammofon  Fröö  B
   23:2 Klarinett  Fröö  B
   23:3 Orgel  Fröö  B
       
 24. Undervisning  24:1 Kolvpump  Fröö  B
   24:2 Högtalare  Fröö  B
   24:3 Induktionsapparat  Fröö  B
   24:4 Högtalare  Fröö  B
   24:5 Lab. utrustning  Fröö  B
   24:6 Reflektor  Fröö  B
   24:7 Ringklocka  Fröö  B
   24:8 Lab. utrustning  Fröö  B
   24:9 Pappask med järnfilspån  Fröö  B
   24:10 Kopplingslåda  Fröö  B
   24:11 Verktyg  Fröö  B
   24:12 Verktyg  Fröö  B
   24:13 Batteri  Fröö  B
   24:14 Snurran  Fröö  B
   24:15 Ringklocka  Fröö  B
   24:16 Lampa med reflektor  Fröö  B
  24:17 Stjärnglob Fröö PiL
  24:18 Kulram (Abakus)Blåsekolle PiL
  24:19 Kulram (Abakus) Fröö PiL
  24:20 Brickspel Fröö PiL
  24:21 Läggbrickor Fröö PiL
  24:22 Läggbrickor Fröö PiL
  24:23 Tärningspel Fröö PiL
  24:24 Kunskapspel Fröö PiL
  24:25 Redskapstavla med linjal, pekpinne mm Fröö PiL
  24:26 Läggspel Fröö PiL
  24:27 Mindre planch Fröö PiL
  24:28 Foto i fotoram Fröö PiL
  24:29 Hemmets Bibel bibliotekl Fröö PiL
  24:30 Tandmodell Fröö PiL
  24:31 Modell av hjärtat Fröö PiL
  24:32 Modell av huvudet i genomskärning Fröö PiL
  24:33 Modell av huden i genomskärning Fröö PiL
  24:34 Modell av torso i genomskärning Fröö PiL
  24:35 Brevvåg Fröö PiL
  24:36 Brevvåg Fröö PiL
  24:37 Balansvåg Blåsekolle PiL
  24:38 Balansvåg Fröö PiL
  24:39 Våg Fröö PiL
  24:40 Vikter Fröö  PiL
  24:41Mineralsamling Fröö  PiL
  24:42 Experimentsats för magnetism Fröö PiL
  24:43 Experimentsats för allmän fysik Fröö PiL
  24:44 Passare Fröö PiL
  24:45 Passare Fröö PiL
  24:46 Passare Fröö PiL
  24:47 Tavla med skadeinsekter Fröö PiL
  24:48 Kemilabutrustning Fröö PiL
  24:49 Visare Fröö PiL
  24:50 Kemilabutrustning Fröö PiL
  24:51 Elektroniklabutrustning Fröö  PiL
  24:52 Visare Fröö PiL
  24:53 Glasflaska med pipett Fröö PiL
  24:54 Mikroskop Fröö PiL
  24:55 Mikroskop Fröö PiL
  24:56 Mikroskop Fröö PiL
  24:57 Skolplansch Blodomlopp Fröö PiL
  24:58 Skolplansch Vårens blommor Fröö PiL
  24:59 Skolplansch  Småfåglar Fröö PiL
  24:60 Skolplansch Gravsåttning Fröö PiL
  24:61 Skolplansch Svenska djur, Häst Fröö  PiL
  24:62 Skolplansch Svenska djur Kor Fröö PiL
  24:63 Skolplansch Fåglar på fältet Fröö PiL
  24:64 Skolplansch Rakman och Krokman Fröö PiL
  24:65 Plansch i väv. Jesus vid tolv års ålder i templet Fröö PiL
  24:66 Plansch i väv. Jesus uppståndelse Fröö PiL
  24:67 Järnfilspån, två påsar Fröö PiL
  24:68 Radervatten Fröö PiL
  24:69 Projektol, Smörjolja Fröö PiL
  24:70 Bordsmikroskop Fröö PiL
  24:71 Pappask för järntrådspiral samt platinaplattor Fröö  PiL
  24:72 Pincett Fröö PiL
  24:73 Skolplansch Jesu död Fröö PiL
  24:74 Skolplansch Herdarnas syn Fröö PiL
  24:75 Skolplansch Den barmhärtige Samariten. Fröö PiL
  24:76 Jesu himmelsfärd Fröö PiL
  24:77 Jesu himmelsfärd Fröö PiL
  24:78 Skolplansch Jesus uppväcker en änkas son  Fröö PiL
  24:79 Skolplansch Jesus välsignar barnen Fröö PiL
  24:80 Skolplansch Norden under medeltiden  Fröö PiL
  24:81 Skolplansch Norden 1718-1815 Fröö PiL
  24:82 Förvaringsskåp för skolmaterial Fröö PiL
  24:83 Skolbänk och stol Fröö PiL
  24:84 Notlinjeritare med kritor Fröö PiL
  24:85 Kulram större modell (Abakus) Fröö PiL
  24:86 Förebilder för teckning Fröö PiL
  24:87 Övningshäfte i hembygdskunskap Fröö PiL
  24:88 Övningshäfte i historia Fröö PiL
  24:89 Liten jordglob Fröö PiL
  24:90 Filmprojektor med film Fröö PiL
 25. Leksaker  25:1 Visselpipa  Fröö  B
 25:2 Dansdockor  Fröö  B
       
       
 28. Sport  28:1 Skridskor  Ladugård  
   28:2 Skidstav  Ladugård B
   28:3 Skidstav  Ladugård B
   28:4 Skida  Ladugård B
   28:5 Skida  Ladugård B
   28:6 Skridskor  Ladugård B
   28:7 Skidor  Ladugård PiL
   28:8 Kompass  Fröö PiL
   28:9 Kompass  Ladugård PiL
   28:10 Kompass  Fröö PiL
   28:11 Kompass  Ladugård PiL
 29. Naturhistoria  29:1 Slagg  Ladugård  B
   29:2 Stubbe  Hembygdsparken  B
   29:3 Slagg  Ladugård  B
   29:4 Bräda -  B
   29:5 Planka  Loftbod NV  B
       
 30. Växter  30:1 Rudbekia  Hembygdsparken  B
 30:2 Syrén  Hembygdsparken  B
 30:3 Rudbekia  Hembygdsparken  B
 30:4 Snöbär  Hembygdsparken  B
 30:5 Ros  Hembygdsparken  B
 30:6 Syrén  Hembygdsparken  B
       
 31. Diverse  31:1 Fattigbössa  Loftbod ÖV  B
   31:2 Fattigbössa  Loftbod ÖV  B
   31:3 Fattigbössa  Loftbod ÖV  B
   31:4 Diplom  Fröö  B
   31:5 Diplom  Fröö  B
   31:6 Diplom  Fröö  B
   31:7 Diplom Fröö  B
   31:8 Diplom  Fröö  B
   31:9 Plakett  Blåsekolle  B
   31:10 Nyckel  Blåsekolle  B
   31:11 Diplom  Källarhus  B
   31:12 Diplom Fröö  B
   31:13 Hänglås  Blåsekolle  B
   31:14 Hänglås  Blåsekolle  B
   31:15 Pennskrin  Blåsekolle  B
   31:16 Griffeltavla  Blåsekolle  B
   31:17 Maskstopp  Fröö  B
   31:18 Postväska  Fröö  B
   31:19 Makuleringsstämpel  Fröö  B
   31:20 Snökedjor  B
   31:21 Väckarklocka  Blåsekolle  B
   31:22 Katafalkvagn    B
   31:23 Stämpelställ med stämplar  Fröö  B
   31:24 Stämpel  Fröö  B
   31:25 Tändsticksask  Blåsekolle  B
   31:26 Fotografialbum  Odensviholm  B
   31:27 Isolator  Loftbod ÖV  B
   31:28 Patronbälte Fröö  PiL
   31:29 Manometer Fröö  B
   31:38 Mopedhjul Blåsekolle  PiL
   31:39 Mätare flygplan Fröö  PiL
   31:40 Tryckmätare flygplan Fröö  PiL
   31:41 Tryckmätare flygplan Fröö  PiL
   31:42 Telefon Fröö  PiL
   31:43 ? Fågelbord ? Ladugård  PiL

 

E-mail  Per-Inge Linderson jonstorp@odensvi.com


Andra sidor du bör besöka

          Odensvi platsregister

Odensvi Hembygdsförenings Bildarkiv