od3.GIF (65422 bytes)

 

ODENSVI HEMBYGDSFÖRENING

INVENTARIER I MUSEET DEL1

För att se del 2 kategori 6 till 31 klicka här 

För närvarande ca 1150 st poster             

senast uppdaterad 2017-07-14  Per-Inge Linderson  

 

Följande kategorier finns (klicka på den för att komma direkt dit gäller ej kategori 6 till 31)

1. Byggnader     2. Jordbruk      3. Hantverk     4. Möbler      5. Hushåll     

6. Slakt      7. Tvätt    8. Vävning     9. Mått    10. Hygien     11. Fångst      12. Brandredskap      13. Vapen       14. Konst        

 15. Personligt        16. Sjukvård       17. Skomakeri        18. Textil       19. Böcker      20. Kartor     21. Kamera      22. Biodling     

     23. Instrument       24. Undervisning        25. Leksaker       28. Sport        29. Naturhistoria        30. Växter         31. Diverse 


 

KATEGORI

INVENTARIE NR / NAMN PLACERING

REGISTRERAT AV

 1:Byggnader  1:1 Boningshus  Hembygdsparken B
   1:2 Loftbod  Hembygdsparken B
   1:3 Lada  Hembygdsparken B
   1:4 Källarhus  Hembygdsparken B
   1:5 Boningshus  Frö B
   1:6 Ladugård  Hembygdsparken B
       
 2.Jordbruk  2:1 Handkvarn  Loftbod NV B
   2:2 Högaffel av trä   B
   2:3 Vedkälke  Loftbod NV B
   2:4 Snöspade  Ladugård B
   2:5 Trugor  Ladugård B
   2:6 Bindsel  Ladugård B
   2:7 Fotogenlykta  Ladugård B
   2:8 Oxok  Ladugård B
   2:9 Tröskverk med vandring  Lada B
   2:10 Släpräfsa  Lada B
   2:11 Flåhacka  Lada B
   2:12 Flåhacka  Lada B
   2:13 Hästplog  Lada B
   2:14 Potatishacka  Lada B
 -  2:15 Skumplog  Lada B
-  2:16 Hästplog  Lada B
-  2:17 Myllharv med billar  Lada B
-  2:18 Kälke Oxdrög  Lada B
-  2:19 Vagnssäte  Lada B
-  2:20 Spade  Lada B
-  2:21 Spade  Lada B
-  2:22 Såmaskin Radix  Lada B
-  2:23 Handdriver Tröskverk  Lada B
-  2:24 Handdrivet Tröskverk  Lada B
-  2:25 Kastvanna  Lada B
-  2:26 Korp  Lada B
-  2:27 Högaffel  Ladugård B
-  2:28 Högaffel  Ladugård B
-  2:29 Hötjuga  Ladugård B
-  2:30 Frösåmaskin  Lada B
-  2:31 Lie  Lada B
-  2:32 Skära  Ladugård B
-  2:33 Slaga  Ladugård B
-  2:34 Skacklar  Lada B
-  2:35 Dunk  Loftbod NV B
-  2:36 Binsel  Ladugård B
-  2:37 Högaffel  Ladugård B
-  2:38 Potatiskorg  Ladugård B
-  2:39 Hästgrimma  Ladugård B
-  2:40 Seldon  Ladugård B
-  2:41Kil  Loftbod ÖV B
-  2:42 Betkniv  Loftbod ÖV B
-  2:43 Lövhack  Loftbod ÖV B
-  2:43 Lövhack  Loftbod ÖV B
-  2:44 Tornister  Ladugård B
-  2:45 Märkjärn  Loftbod NV B
-  2:46 Märkjärn  Loftbod NV B
-  2:47 Märkjärn  Loftbod NV B
 2:48 Stämpelyxa  Loftbod NV B
 2:49 Räfsa  Lada B
 2:50 Barkspade  Ladugård B
 2:51 Vedyxa  Loftbod NV B
 2:52 Vedyxa  Loftbod NV B
 2:53 Vedyxa  Loftbod NV B
 2:54 Handyxa  Loftbod NV B
 2:55 Kniv till skärkista  Loftbod NV B
 2:56 Hässjelina  Ladugård B
 2:57 Hack  Loftbod NV B
 2:58 Rotfruktskniv  Loftbod ÖV B
 2:59 Rotfruktskniv  Loftbod ÖV B
 2:60 Rotfruktskniv  Loftbod ÖV B
 2:61 Såmaskin  Lada B
 2:62 Självbindare  Lada B
 2:63 Såmaskin  Lada B
 2:64 Axelputa  Frö B
 2:65 Slipsten  Hembygdsparken B
 2:66 Snöspade  Ladugård B
 2:67 Snöspade  Ladugård B
 2:68 Lövhack  Loftbod ÖV B
 2:69 Lövhack  Loftbod ÖV B
 2:70 Lövhack  Loftbod ÖV B
 2:71 Skära  Loftbod ÖV B
 2:72 Röjsåg  Loftbod NV B
 2:73 Hässjelina  Loftbod ÖV B
 2:74 Rep  Loftbod ÖV B
 2:75 Äggenomlysare  Ladugård B
 2:76 Timmerkrok  Loftbod ÖV B
 2:77 Besman  Loftbod ÖV B
 2:78 Huggkubb  Hembygdsparken B
 2:79 Stubbrytare  Hembygdsparken B
 2:80 Vägunderhållstavla  Loftbod NV B
 2:81 Bärhjälp   Loftbod NV B
 2:82 Låda  Lada B
 2:83 Harv  Lada B
 2:84 Kälke  Lada B
 2:85 Timmerkälke  Lada B
 2:86 Vattenpump  Loftbod NV B
 2:87 vattenpump  Loftbod NV B
 2:88 Oxsko  Ladugård B
 2:89 Buskhacka  Loftbod ÖV B
 2:90 Stickspån  Loftbod ÖV B
 2:91 Barkspade  Loftbod NV B
 2:92 Vattenledningsrör av trä  Ladugård B
 2:93 Banke  Ladugård B
 2:94 Höskrinda  Lada B
 2:95 Banke  Ladugård B
 2:96 Fyrhjulsvagn  Lada B
 2:97 Spade  Ladugård B
 2:98 Gräsklippare  Loftbod NV B
 2:99 Hotstång  Loftbod NV B
 2:100 Kvarterskedja  Ladugård B
 2:101 Bryne  Frö B
 2:102 Fodertråg  Frö B
 2:103 Mjölkprovningslåda  Ladugård B
 2:104 Mjölkpoletter  Ladugård B
 2:105 Mätrör  Ladugård B
 2:106 Fetthaltsmätare  Ladugård B
 2:107 Ägglåda  Ladugård B
 2:108 Grimma  Ladugård B
 2:109 Upptagningskrok  Ladugård B
 2:110 Oxok  Ladugård B
 2:111 Elektrisk påfösare  Ladugård B
 2:112 Kvarterskedja  Ladugård B
 2:113 Kvarterskedja  Ladugård B
 2:114 Varvräknare i etui  Ladugård B
 2:115 Tjurringar  Ladugård B
 2:116 Tång  Ladugård B
 2:117 Tång för öronmärkning  Ladugård B
 2:118 Skokniv  Loftbod ÖV B
 2:119 Torvkniv  Loftbod NV B
 2:120 Stämpelyxa  Loftbod NV B
 2:121 Klave  Loftbod NV B
 2:122 Baxspett  Loftbod ÖV B
 2:123 Träklubba  Loftbod NV B
 2:124 Hållhake  Loftbod NV B
 2:125 Mätspröt  Loftbod NV B
 2:126 Såkanna  Loftbod NV B
 2:127 Apteringstavla  Loftbod NV B
 2:128 Mjölkkanna  Ladugård B
 2:129 Mjölkkylare  Ladugård B
 2:130 Mjölksil  Ladugård B
 2:131 Mjölkmätare  Ladugård B
 2:132 Mjölkmätare  Ladugård B
 2:133 Mjölkflaska  Ladugård B
 2:134 Mjölkflaska  Ladugård B
 2:135 Såskäppa  Loftbod NV B
 2:136 Sågklinga  Loftbod NV B
 2:137 Skära  Loftbod ÖV B
 2:138 Upptagningskrok  Loftbod ÖV B
 2:139 Räfsa  Ladugård B
 2:140 Räfsa   Ladugård B
 2:141 Stämpelyxa  Loftbod NV B
 2:142 Lövhack  Loftbod NV B
 2:143 Lövhack  Loftbod ÖV B
 2:144 Timmersåg  Loftbod ÖV B
 2:145 Yxa  Loftbod ÖV B
 2:146 Sprint  Loftbod ÖV B
 2:147 Hacka  Loftbod NV B
 2:148 Krok  Loftbod NV B
 2:149 Lie  Lada B
 2:150 Korp  Loftbod NV B
 2:151 Slägga  Loftbod NV B
 2:152 Slipträ  Loftbod NV B
 2:153 Åder  Lada B
 2:154 Kälke  Lada B
 2:155 Blåslampa  Loftbod ÖV B
   2:156 Tving  Loftbod NV  PiL
   2:157 Slaga  Loftbod NV  PiL
   2:158 Potatisrivare  Loftbod NV  PiL
-  2:159 Betupptagare  Ladugård  PiL
-  2:160 Betupptagare  Ladugård  PiL
 2:161 Timmersåg  Loftbod NV  PiL
 2:162 Timmersåg  Loftbod NV  PiL
 2:163 Ogräshacka  Lada  PiL
 2:164 Ogräshacka  Lada  PiL
 2:165 Regleranordning  Loftbod NV  PiL
 2:166 Snöskyffel i trä  Ladugård  PiL
 2:167 Buskkniv, Lövhack  Loftbod ÖV B
 2:168 Späntjärn  Loftbod ÖV B
       
 3.Hantverk  3:1 Tång  Loftbod ÖV  B
   3:2 Bågsåg   Loftbod NV  B
   3:3 Svarvstol   Loftbod NV  B
   3:4 Hyvel Rubank   Loftbod ÖV  B
   3:5 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:6 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:7 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:8 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:9 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:10 Hållhake   Loftbod ÖV  B
   3:11 Svarv   Loftbod ÖV  B
   3:12 Sadelmakarklämma   Loftbod ÖV  B
   3:13 Bågsåg   Loftbod NV  B
   3:14 Ristmått   Loftbod ÖV  B
   3:15 Ristmått   Loftbod ÖV  B
   3:16 Huggmejsel  Loftbod ÖV  B
   3:17 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:18 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:19 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:20 Spåntsåg   Loftbod ÖV  B
   3:21 Hovtång   Loftbod ÖV  B
   3:22 Handhyvel   Loftbod ÖV  B
   3:23 Spånthyvel   Loftbod ÖV  B
   3:24 Ringnyckel   Loftbod ÖV  B
   3:25 Skiftnyckel   Loftbod ÖV  B
   3:26 Skiftnyckel   Loftbod ÖV  B
   3:27 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:28 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:29 Tång  Loftbod ÖV  B
   3:30 Hyvel Rubank   Loftbod ÖV  B
   3:31 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:32 Hyvel Falshyvel   Loftbod ÖV  B
   3:33 Vattenpass   Loftbod ÖV  B
   3:34 Snäckborr  Loftbod ÖV  B
   3:35 Snäckborr   Loftbod ÖV  B
   3:36 Navare   Loftbod ÖV  B
   3:37 Navare   Loftbod ÖV  B
   3:38 Navare   Loftbod ÖV  B
   3:39 Navare   Loftbod ÖV  B
   3:40 Navare   Loftbod ÖV  B
   3:41 Kofot   Loftbod ÖV  B
   3:42 Flatfil   Loftbod ÖV  B
   3:43 Hovrasp   Loftbod ÖV  B
   3:44 Rörtång  Loftbod ÖV  B
   3:45 Hyvel Rubank   Loftbod ÖV  B
   3:46 Handhyvel   Loftbod ÖV  B
   3:47 Handhyvel   Loftbod ÖV  B
   3:48 Hyvel Rubank   Loftbod ÖV  B
   3:49 Kulhammare   Loftbod ÖV  B
   3:50 Pikhammare   Loftbod ÖV  B
   3:51 Skruvtving  Loftbod ÖV  B
   3:52 Borrsväng   Loftbod ÖV  B
   3:53 Borr   Loftbod ÖV  B
   3:54 Verktyg för ränning  Loftbod ÖV  B
   3:55 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:56 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:57 Borr   Loftbod ÖV  B
   3:58 Tång   Loftbod ÖV  B
   3:58 Ritsmått   Loftbod ÖV  B
   3:60 Yxa   Loftbod ÖV  B
   3:61 Borrsväng   Loftbod ÖV  B
   3:62 Bandhake   Loftbod ÖV  B
   3:63 Borrsväng   Loftbod ÖV  B
   3:64 Borrsväng  Loftbod ÖV  B
   3:65 Bandkniv   Loftbod ÖV  B
   3:66 Ritsmått   Loftbod ÖV  B
   3:67 Brännjärn   Loftbod ÖV  B
   3:68 Ramprisuträknare   Loftbod ÖV  B
   3:69 Taktegel enkupigt   Loftbod ÖV  B
   3:70 Taktegel enkupigt   Loftbod ÖV  B
   3:71 Täckdikningsrör   Loftbod ÖV  B
   3:72 Täckdikningsrör   Loftbod ÖV  B
   3:73 Murtegel   Loftbod ÖV  B
   3:74 Murtegel  Loftbod ÖV  B
   3:75 Murtegel   Loftbod ÖV  B
   3:76 Blomkruka   Loftbod ÖV  B
   3:77 Blomkruka   Loftbod ÖV  B
   3:78 Murtegel   Loftbod ÖV  B
   3:79 Bryne   Loftbod ÖV  B
   3:80 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:81 Borrsväng med 10st verktyg   Loftbod ÖV  B
   3:82 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:83 Borr   Loftbod ÖV  B
   3:84 Såg  Loftbod ÖV  B
   3:85 Ritsmått   Loftbod ÖV  B
   3:86 Borr   Loftbod ÖV  B
   3:87 Kniv, Spinkejärn   Loftbod ÖV  B
   3:88 Ritsmått   Loftbod ÖV  B
   3:89 Vinkelhake   Loftbod ÖV  B
   3:90 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:91 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:92 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:93 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:94 Hyvel  Loftbod ÖV  B
   3:95 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:96 Yxa   Loftbod ÖV  B
   3:97 Yxa för urholkning    Loftbod ÖV  B
   3:98 Tving   Loftbod ÖV  B
   3:99 Kanna med lock   Frö  B
   3:100 Skiftnyckel   Loftbod ÖV  B
   3:101 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:102 Hållhake   Loftbod ÖV  B
   3:103 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:104 Degel  Loftbod ÖV  B
   3:105 Bultborr   Loftbod ÖV  B
   3:106 Hålgörare   Loftbod ÖV  B
   3:107 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:108 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:109 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:110 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:111 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:112 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:113 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:114 Nageljärn  Loftbod ÖV  B
   3:115 Huggsätt   Loftbod ÖV  B
   3:116 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:117 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:118 Hålgörare   Loftbod ÖV  B
   3:119 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:120 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:121 Huggsätt  Frö  B
   3:122 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:123 Huggsätt   Loftbod ÖV  B
   3:124 Hålgörare  Loftbod ÖV  B
   3:125 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:126 Sätt   Loftbod ÖV  B
   3:127 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:128 Sänke   Loftbod ÖV  B
   3:129 Huggsätt   Loftbod ÖV  B
   3:130 Huggsätt   Loftbod ÖV  B
   3:131 Hålgörare   Loftbod ÖV  B
   3:132 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:133 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:134 Nageljärn  Loftbod ÖV  B
   3:135 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:136 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:137 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:138 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:139 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:140 Nageljärn   Loftbod ÖV  B
   3:141 Låda för verktyg   Loftbod ÖV  B
   3:142 Spiklåda   Loftbod ÖV  B
   3:143 Murarkammare   Loftbod ÖV  B
   3:144 Tegelsten  Loftbod ÖV  B
   3:145 Måttskiva   Loftbod ÖV  B
   3:146 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:147 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:148 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:149 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:150 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:151 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:152 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:153 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:154 Klubba  Loftbod ÖV  B
   3:155 Klubba   Loftbod ÖV  B
   3:156 Tving   Loftbod ÖV  B
   3:157 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:158 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:159 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:160 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:161 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:162 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:163 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:164 Hyvel  Loftbod ÖV  B
   3:165 Hyvel   Loftbod ÖV  B
   3:166 Vinkelhake   Loftbod ÖV  B
   3:167 Yxa   Loftbod ÖV  B
   3:168 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:169 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:170 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:171 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:172 Huggmejsel   Loftbod ÖV  B
   3:173 Stenborr   Loftbod ÖV  B
   3:174 Kil  Loftbod ÖV  B
   3:175 Kil   Loftbod ÖV  B
   3:176 Kil   Loftbod ÖV  B
   3:177 Skruvstäd   Loftbod ÖV  B
   3:178 Tving   Loftbod ÖV  B
   3:179 Ankarjärn   Loftbod ÖV  B
   3:180 Ankarjärn   Loftbod ÖV  B
   3:181 Ankarjärn   Loftbod ÖV  B
   3:182 Drevkyla   Loftbod ÖV  B
   3:183 Lödkolv   Loftbod ÖV  B
   3:184 Skruvborr  Loftbod ÖV  B
   3:185 Skruvnyckel   Loftbod ÖV  B
   3:186 Verktyg för svarvning   Loftbod ÖV  B
   3:187 Städ   Loftbod ÖV  B
   3:188 Verkfat   Loftbod ÖV  B
   3:189 Två bockar med släde och tomte i halm   Fröö  B
   3:190 Krans med bock i halm   Fröö  B
   3:191 Bock med tomte i halm   Fröö  B
   3:192 Bock med tomte i halm   Fröö  B
   3:193 Tomte på skidor i halm   Fröö  B
   3:194 Bock med släde och tomte i halm  Fröö  B
   3:195 Halmkringla   Fröö  B
   3:196 Ljusstake i halm   Fröö  B
   3:197 Halmbock   Fröö  B
   3:198 Verktyg Blåsekolle PiL
   3:199 Brytjärn Blåsekolle PiL
   3:200 Trähjul (svarv ?) Loftbod NV PiL
   3:201 Trämått  Källarhus  PiL
   3:202 Träsåg Loftbod ÖV PiL
   3:203 Träverktyg Loftbod ÖV PiL
   3:204 Träsåg Loftbod ÖV PiL
   3:205 Sticksåg Loftbod ÖV PiL
   3:206 Gjutform Loftbod NV PiL
   3:207 Gjutform Loftbod NV PiL
   3:208 Hyvel Loftbod ÖV PiL
   3:209 Hyvel Loftbod ÖV PiL
   3:210 Skruvtving Loftbod NV PiL
   3:211 Skruvtving Loftbod NV  PiL
   3:212 Trätalja Loftbod NV  PiL
   3:213 Yxa för urholkning   Loftbod ÖV  PiL
   3:214 Stenyxa  (trindyxa) Loftbod ÖV  PiL
   3:215 Stenyxa (Hålyxa)  Loftbod ÖV  PiL
   3:216 Stenyxa  Loftbod ÖV  PiL
   3:217 Skruvtving Loftbod NV  PiL
   3:218 Skruvtving Loftbod NV  PiL
 3:219 Borrsväng Loftbod ÖV  PiL
 3:220 Passare Loftbod ÖV  PiL
 3:221 Träklubba Loftbod ÖV  PiL
 3:222 Spännbjörn Loftbod NV  PiL
 3:223 Kanthyvel Loftbod ÖV  PiL
 3:224 Tång Loftbod ÖV  PiL
       
 4.Möbler  4:1 Skåp  Blåsekolle  B
   4:2 Skåp   Blåsekolle  B
   4:3 Skåp   Blåsekolle  B
   4:4 Säng   Blåsekolle  B
   4:5 Bord   Blåsekolle  B
   4:6 Pall   Blåsekolle  B
   4:7 Pall   Blåsekolle  B
   4:8 Pall   Blåsekolle  B
   4:9 Trästol   Fröö/ Blåsekolle  B
   4:10 Stol   Fröö  B
   4:11 Kista   Fröö  B
   4:12 Stol    Fröö  B
   4:13 Bokhylla   Blåsekolle  B
   4:14 Stol   Blåsekolle  B
   4:15 Säng   Fröö  B
   4:16 Komod   Fröö  B
   4:16 Komod   Fröö  B
   4:17 Imperialsäng   Fröö  B
   4:18 Bord   Fröö  B
   4:19 Spegel   Fröö  B
   4:20 Barnsäng   Fröö  B
   4:21 Dokumentskåp   Fröö  B
   4:22 Pinnstol   Fröö  B
   4:23 Pinnstol   Fröö  B
   4:24 Bord   Fröö  B
   4:25 Bäddsoffa   Fröö  PiL
   4:26 Gungstol   Fröö  PiL
       
 5.Hushåll  (Husgeråd)  5:1 Brödspade  Källarhus  B
   5:2 Kärna Källarhus PiL
   5:3 Tråg  Fröö PiL
   5:4 Tråg Källarhus PiL
   5:5 Brödnagg Källarhus PiL
   5:6 Mortel Källarhus PiL
   5:7 Laggkärl Blåsekolle PiL
   5:8 Trätallrik  Fröö PiL
   5:9 Svepask Blåsekolle PiL
   5:10 Svepask  Fröö PiL
   5:11 Brödkavel Källarhus PiL
   5:12 Handlykta  Fröö PiL
   5:13 Lykta  Fröö PiL
   5:14 Handlykta Blåsekolle PiL
   5:15 Fotogenlampa Blåsekolle PiL
   5:16 Fotogenlampa  Fröö PiL
   5:17 Brännvinskagge Osäkert PiL
   5:18 Lerfat Blåsekolle PiL
   5:19 Lerfat Blåsekolle PiL
   5:20 Glasflaska Blåsekolle PiL
   5:21 Glasflaska Blåsekolle PiL
   5:22 Glasflaska Blåsekolle PiL
   5:23 Vattenkanna Blåsekolle PiL
   5:24 Trefot Blåsekolle PiL
   5:25 Våffeljärn  Fröö PiL
   5:26 Sockerskrin  Fröö PiL
   5:27 Glödtång Blåsekolle PiL
   5:28 Ljusstake Blåsekolle PiL
   5:29 Eldgaffel Blåsekolle PiL
   5:30 Kafferostare Blåsekolle PiL
   5:31 Askborste Blåsekolle PiL
   5:32 Hink Blåsekolle PiL
   5:33 Karaff Blåsekolle PiL
   5:34 Karaff Blåsekolle B
   5:35 Våffeljärn Blåsekolle B
   5:36 Äppelskalare Källarhus B
   5:37 Kötthack Källarhus B
   5:38 Såll Källarhus B
   5:39 Kronkärna Källarhus B
   5:40 Tråg Källarhus B
   5:41 Degtråg med degspade Källarhus B
   5:42 Sil Källarhus B
   5:43 Laggat kärl Källarhus B
   5:44 Laggat Kärl Källarhus B
   5:45 Laggat Kärl Källarhus B
   5:46 Smörkärna Källarhus B
   5:47 Rissel Källarhus B
   5:48 Bärok  Fröö B
   5:49 Ättiksflaska  Fröö B
   5:50 Karaff Osäkert B
   5:51 Flaska  Fröö B
   5:52 Flaska  Fröö B
   5:53 Flaska för skolbläck  Fröö B
   5:54 Flaska Fröö B
   5:55 Flaska Fröö B
   5:56 Flaska Fröö B
   5:57 Flaska Fröö B
   5:58 Flaska Fröö B
   5:59 Flaska Fröö B
   5:60 Flaska Fröö B
   5:61 Fotogenkök Blåsekolle B
   5:62 Fotogenkanna Loftbod OV B
   5:63 Rotviska Blåsekolle B
   5:64 Smörjkanna Blåsekolle B
   5:65 Mugg Blåsekolle B
   5:66 Skål Osäkert B
   5:67 Tallrik Osäkert B
   5:68 Skål Osäkert B
   5:69 Kaffekanna Osäkert B
   5:70 Pennfat Fröö B
   5:71 Lampett Osäkert B
   5:72 Ljusmanchett Osäkert B
   5:73 Gryta Fröö B
   5:74 Bärok Blåsekolle B
   5:75 Mjölsäck Källarhus B
   5:76 Mjölsäck Källarhus B
   5:77 Korg Blåsekolle B
   5:78 Svepask Blåsekolle B
   5:79 Tändsticksask Blåsekolle B
   5:80 Gaffel Fröö B
   5:81 Bordskniv Fröö B
   5:82 Matsked Fröö B
   5:83 Kaffekopp Fröö B
   5:84 Dricksglas Blåsekolle B
   5:85 Kakfat Fröö B
   5:86 Spillkum Fröö B
   5:87 Kakfat Fröö B
   5:88 Blomställ Fröö B
   5:89 Kruka Osäkert B
   5:90 Korvhorn Källarhus B
   5:91 Ticka (Fnöske) Fröö B
   5:92 Kaffekopp Blåsekolle B
   5:93 Skärbräda Fröö B
   5:94 Mattallrik Fröö B
   5:95 Assiett Fröö B
   5:96 Hacke kar Fröö B
   5:97 Eldtång Blåsekolle B
   5:98 Förrådsburk Fröö B
   5:99 Köttkvarn Källarhus B
   5:100 Slev Blåsekolle B
   5:101 Slev Fröö B
   5:102 Slev Blåsekolle B
   5:103 Slev Fröö B
   5:104 Plättlagg Blåsekolle B
   5:105 Karott Osäkert B
   5:106 Skärbräda Blåsekolle B
   5:107 Gryta, Trefot Blåsekolle B
   5:108 Kruka Källarhus B
   5:109 Kruka Osäkert B
   5:110 Kaksprits Källarhus B
   5:111 Mjölskopa Källarhus B
   5:112 Kruka Källarhus B
   5:113 Våffeljärn Blåsekolle B
   5:114 Mortel Källarhus B
   5:115 Korg Källarhus B
   5:116 Korg Källarhus B
   5:117 Korg Källarhus B
   5:118 Korg Osäkert B
   5:119 Kaksporre Källarhus B
   5:120 Rivjärn Källarhus B
   5:121 Visp Källarhus B
   5:122 Björkkvast Blåsekolle B
   5:123 Ostkorg Källarhus B
   5:124 Grytkrok Fröö B
   5:125 Grytkrok Blåsekolle B
   5:126 Krossten Fröö B
   5:127 Kakformar Fröö B
   5:128 Visp Fröö B
   5:129 Visp Fröö B
   5:130 Ampel Fröö B
   5:131 Potatisstöt Fröö B
   5:132 Sked Fröö B
   5:133 Rivjärn Fröö B
   5:134 Sil, Durkslag Fröö B
   5:135 Våffeljärn Fröö B
   5:136 Klädhängare Osäkert B
   5:137 Ståltrådsställning Fröö B
   5:138 Eldstål Fröö B
   5:139 Konservburksöppnare Blåsekolle B
   5:140 Mugg Fröö B
   5:141 Tekopp med fat Fröö B
   5:142 Tallrik Fröö B
   5:143 Uppläggningsfat Fröö B
   5:144 Sockerskål med lock Fröö B
   5:145 Såsskål Fröö B
   5:146 Uppläggningsfat Fröö B
   5:147 Karott Fröö B
   5:148 Tallrik Fröö B
   5:149 Kaffekokare Osäkert B
   5:150 Visp Fröö B
   5:151 Köttyxa med klubba Fröö B
   5:152 Hålslev Fröö B
   5:153 Tratt Fröö B
   5:154 Sockerskrin Fröö B
   5:155 Skrin Fröö B
   5:156 Skomakarlampa Loftbod ÖV B
   5:157 Höganäskrus Fröö B
   5:158 Kaffekvarn Blåsekolle B
   5:159 Dricksglas Fröö B
   5:160 Sil Fröö B
   5:161 Hängare Blåsekolle B
   5:162 Insektsspruta Fröö B
   5:163 Skopa Osäkert B
   5:164 Rissel Fröö B
   5:165 Kagge Fröö B
   5:166 Rissel Osäkert B
   5:167 Skyffeljärn Osäkert B
   5:168 Dörrlås Osäkert B
   5:169 Gardinhållare Fröö B
   5:170 Fotogenlampa Fröö B
   5:171 Spiskrok Fröö B
   5:172 Våffeljärn Fröö B
   5:173 Tillbringare Fröö B
   5:174 Matkniv Fröö B
   5:175 Matkniv Fröö B
   5:176 Smörkniv Fröö B
   5:177 Ostkniv Fröö B
   5:178 Fotogendunk Fröö B
   5:179 Garnpåse på ståltrådsställning Fröö B
   5:180 Fotogenkanna Fröö PiL
   5:181 Serveringskanna Fröö PiL
   5:191 Träspade  Källarhus PiL
  5:192 Burk med Singer symaskinolja BlåsekollePiL
  5:193 Plastburk med Singer symaskinolja BlåsekollePiL
  5:194 Spiskrok BlåsekollePiL
   5:195 Fotogenlampa  Blåsekolle PiL
 5:196 Kaksprits  Källarhus PiL
 5:197 Flätad korg  Källarhus PiL
       
 6. Slakt  6:1 Slaktmask Källarhus B
   6:2 Slaktmask Källarhus B
   6:3 Galge Källarhus B
   6:4 Slaktbänk Osäkert B
 6:5 Slaktmask Källarhus PiL
       

 

E-mail  Per-Inge Linderson jonstorp@odensvi.com


Andra sidor du bör besöka

          Odensvi platsregister

Odensvi Hembygdsförenings Bildarkiv